Reklamačný poriadok

Na dodávaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov.

Záručná doba začína plynúť v deň prevzatia tovaru kupujúcim.

Ku každému tovaru zakúpenému u predávajúceho prostredníctvom elektronického obchodu je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený.

Ak sa objaví na výrobku závada, je nutné ho reklamovať bez zbytočného odkladu a nie je možné ho naďalej používať.

Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej zvyčajným užívaním.

U vecí predávaných za zníženú cenu sa záruka nevzťahuje na závady, pre ktoré bola zľava poskytnutá.

Záruka sa nevzťahuje na zmeny alebo poškodenie tovaru, ktoré bolo spôsobené nesprávnou údržbou a nesprávnou manipuláciou.

Záruka sa vzťahuje na výrobné alebo materiálové závady, ktoré nevznikli nesprávnym používaním tovaru.

Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar na adresu sídla predávajúceho. Tovar doručte čistý, mechanicky nepoškodený v originálnom balení a vrátane požadovaných dokladov. Odporúčame odoslaný tovar poistiť.

Všetky právom uplatnené reklamácie sú bezplatné, vrátane nákladov na doručenie opraveného tovaru kupujúcemu.

Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme.

.

Reklamovaný tovar zakúpený v e-shope zasielajte na adresu:

MONIKA NOVÁKOVÁ

VRÁTNA 46
040 01 KOŠICE
SLOVAKIA

.

Tovar rezervovaný v e-shope a zakúpený v predajni, reklamujte v predajni na adrese:

EROTIC CENTRUM

VRÁTNA 46
040 01 KOŠICE
SLOVAKIA